“Since the Bristol Riots” – Communiques from the FAI, ELF and other attacks (April 2011 – October 2014)

Since-the-Bristol-riotsPDF: “Since the Bristol Riots” – Communiques from the FAI, ELF and other attacks (2011-2014)

Since the Bristol Riots” is a collection of communiques from the Informal Anarchist Federation (FAI), Earth Liberation Front (ELF), and other anonymous attacks in the Bristol area since the riots in April 2011 until October 2014.

The communiques include attacks targeted against police, banks, prisons, military, security services, courts, state, church, fascists, media, communications infrastructure, corporations and more.

Totaling 96 pages, included is a selection of over a dozen articles related to this time frame and context, such as reports of the Stokes Croft riots and recent police repression against the broader anarchist movement as they investigate the attacks.

For antagonistic struggle,
Person(s) unknown

in italiano | w języku polskim | στα ελληνικά |

———————————————————————————————————

Traduzione italiano:

Scarica l’opuscolo qui: Since the Bristol riots

Since the Bristol riots” è una raccolta di comunicati dalla Federazione Anarchica Informale (FAI), Earth Liberation Front (ELF), e altri attacchi anonimi nella zona di Bristol dall’aprile 2011 fino a ottobre 2014. I comunicati sono attacchi mirati contro polizia, banche, carceri, militari, servizi di sicurezza, tribunali, stato, chiesa, fascisti, media, infrastrutture di comunicazione, aziende e altro ancora.

Un totale di 92 pagine con oltre una dozzina di articoli relativi a questo lasso di tempo e contesto, come una cronaca delle rivolte di Stokes Croft e la recente repressione della polizia contro il più ampio movimento anarchico  e come hanno indagato sugli attacchi”.

Per la lotta antagonista,
Person (s) Unknown

personunknown.noblogs.org

———————————————————————————————————

Tłumaczenie Polskie:

Broszura “Since the Bristol Riots” – akcje bezpośrednie w UK (2011-2014)

Ukazała się nowa broszura poświęcona akcjom bezpośrednim na terenie Wielkiej Brytanii po zamieszkach z 2011 roku. “Since the Bristol Riots” to zbiór komunikatów Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (FAI), Frontu Wyzwolenia Ziemi (ELF) oraz innych grup, które mają na swoim koncie szereg ataków dokonanych m. innymi w rejonie Bristolu, a których celem padały komisariaty policji, banki, wojsko, więzienia, sądy, kościół, faszyści, media, infrastruktura komunikacyjna oraz inne symbole opresji.

Całość liczy 92 strony, włączając zbiór artykułów nawiązujących do wydarzeń z tego okresu, takich jak raporty o zamieszkach w Stokes Croft. Znajdziecie tam również informacje o niedawnych represjach skierowanych przeciwko szeroko pojmowanemu ruchowi anarchistycznemu w UK.

Broszurę w języku angielskim przeczytasz TUTAJ

———————————————————————————————————

ελληνική μετάφραση:

Από τις ταραχές του Μπρίστολ – Προκηρύξεις της FAI, του ELF και άλλες επιθέσεις 2011-2014

Από τις ταραχές του Μπρίστολ – Προκηρύξεις της FAI, του ELF και άλλες επιθέσεις 2011-2014 από Άτομο(α) ανγώστου ταυτότητας/Εκδόσεις Dark Matter.

Αγγλία, Δεκέμβριος 2014

PDF

About Person(s) Unknown Publications

just another illegalist publishing project
This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.